رو دیوار مارمولک بود،داداشم دیده میگه مارمولکه؟ 

پـَـــ نــه پـَـــ سوسماره معتاد شده به این روز افتاده ببین عبرت بگیر !  


ادامه مطلب