لیست اس ام اس های جوك و سركاری جدید

http://smsup.mihanblog.com/
علت سانحه سقوط هواپیما پیدا شد ! 

{ زیتون فامیلا !!!} 


ادامه مطلب