اس ام اس و پیامك جدید فاز بالا و معنا دار زیبا


انسانها گاهی آنقدراحمقند که مثل عروسکهای خیمه شب بازی روزی هزار بار
دستهای خود را بر سر میرسانند ولی نخهایی را که از آن اویزانند را نمی یابند . . .


ادامه مطلب