اس ام اس عاشقانه و معشوغانه


هوا خوب و بدش فرقی نداره ، به هوای تو نفس میکشم هنوز !


ادامه مطلب