استیلی پس از توقف برابر نفت گفت: "امشب فکرهایم را می‌کنم!"


ادامه مطلب