مجموعه اس ام اس ها و جملات دکتر علی شریعتی


 عشق تنها کار بی چرای عالم است ، چه ، آفرینش بدان پایان می گیرد


ادامه مطلب