به غضنفر میگن چرا میری سربازی؟ میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش


ادامه مطلب