اس ام اس عاشقانه,پیامك روزجدید,جمله زیبا 2019 http://smsup.mihanblog.com 2020-08-04T20:27:14+01:00 text/html 2016-10-17T15:18:12+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین لیست بهترین اس ام اس های تلگرامی عاشقانه 2016 http://smsup.mihanblog.com/post/373 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#996633">لیست بهترین اس ام اس های تلگرامی عاشقانه 2016</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#996633"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#996633"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#996633"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8271218968/Untitled_1111.jpg" alt="لیست بهترین اس ام اس های تلگرامی عاشقانه 2016"></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><font class="Apple-style-span" color="#996633"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#996633"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#996633"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 28px; "><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">ســاعت عاشــقی</p><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">فقط چشــم هایت را ببند و</p><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">نفس بکــش . . .</p><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">لمس نفس هایت ضربان قلبم را</p><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">به شمــاره میاندازد</p><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">تو آرام آرام نفس بکش</p><p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">من لحظـه لحظـه دیـوانه ات میشوم</p></span></font></b></span></div> text/html 2014-10-09T16:21:21+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین سری جدید مجموعه لیست اس ام اس های خوب و خنده دار پاییز 93 http://smsup.mihanblog.com/post/372 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC6600">سری جدید مجموعه لیست اس ام اس های خوب و خنده دار پاییز 93</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC6600"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#CC6600"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8145026542/smsup_mihanblog_com.jpg" alt="مجموعه لیست اس ام اس های خوب و خنده دار"></b></span></font></div> text/html 2014-08-19T15:36:41+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه دوست داشتن سری جدید شهرویور 93 http://smsup.mihanblog.com/post/371 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC6600">اس ام اس عاشقانه دوست داشتن سری جدید شهرویور 93 دلتنگی احساسی</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7503780000/1277_smsup_mihanblog_com.jpg" alt="اس ام اس عاشقانه شهریور 93"></div> text/html 2013-08-06T12:45:50+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه جدید و زیبا مرداد ماه 1392 http://smsup.mihanblog.com/post/368 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b>سری جدید انواع اس ام اس عاشقانه جدید و زیبا مرداد ماه 1392</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7304696662/ovee_smsup_mihanblog_com.jpg" alt="اس ام اس عاشقانه جدید و زیبا مرداد ماه 1392"></b></span></div> text/html 2013-06-05T09:12:56+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین جدیدترین اس ام اس های خنده دار و طنز تابستان 92 http://smsup.mihanblog.com/post/366 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b>جدیدترین اس ام اس های خنده دار و طنز تابستان 92</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7160385157/sms_khandedar_smsup_mihanblog_com.jpg" alt="جدیدترین اس ام اس های خنده دار و طنز تابستان 92"></b></span></div> text/html 2013-05-20T13:55:21+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین جدیدترین اس ام اس و جمله های عاشقانه خرداد 92 http://smsup.mihanblog.com/post/364 <div style="display:none;">پیامك عاشقونه مفهموی مسیج های عاشقونه جدید سال 92 سایت اس ام اس خفن برای تبریك اس ام اس عاشقونه برای دوس دختر سری جدید اس ام اس خرداد سال 92 جمله ای عاشقونه بهار 92 انواع اس ام اس عاشقونه لیست اس ام اس عاشقانه وبلاگ اس ام اس عاشقونه جمله ای كوتاه عاشقونه</div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b>مجموعه جدیدترین اس ام اس و جمله های عاشقانه خرداد 92</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7241364729/lovesms_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></span></div> text/html 2013-02-25T17:07:57+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه جدید اسفند ماه 91 http://smsup.mihanblog.com/post/363 <div style="display:none;">&nbsp;اس ام اس عاشقانه سكوت اس ما مس عاشقانه اسفند 91 اس ام اس عاشقون زمستان 91 اس ام اس عاشقانه شاد 2013 اس ام اس جدید عشقولانه پیامك عاشقانه 1392 جمله ای كوتاه عاشقانه مسیج جدید عاشقانه متن عاشقانه ایرانی دوبیتی عاشقانه شعرهای عاشقانه نوشته ای عاشقانه دلتنگی اس عاشقانه اسفند ماه 91 اس لم اسهای عاشقانه دخترانه اس مام اس عاشقانه پسرانه اسم ام اس عاشقانه برای همسر اس ام اس عاشقانه برای دوست دختر اس ام اس عاشقانه جدید<div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><sup>جمله ها و اس ام اس عاشقانه جدید اسفند ماه 91</sup></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7151947090/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></div></div> <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><sup>جمله ها و اس ام اس عاشقانه جدید اسفند ماه 91</sup></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7151947090/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></div> text/html 2012-12-19T11:38:55+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه دی 91 http://smsup.mihanblog.com/post/362 <div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">انواع اس ام اس و جمله های عاشقانه دی ماه 91</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7176466020/208608_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></span></font></b></div> text/html 2012-10-23T12:08:11+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس و جمله های عاشقانه آبان 91 http://smsup.mihanblog.com/post/361 <div style="text-align: center;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif">جدیدترین اس ام اس و جمله های عاشقانه قشنگ &nbsp;آبان 91</font></span></b></div><div style="text-align: center;">انواع اس ام اس های قشنگ نیمه اول ابان 1391</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7493150963/smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></div> text/html 2012-10-07T12:50:04+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه پاییز 91 http://smsup.mihanblog.com/post/360 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>جمله ها و اس ام اس عاشقانه جدید پاییز 91</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7146832682/01_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></div> text/html 2012-09-28T20:23:19+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه مهر 91 http://smsup.mihanblog.com/post/357 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); "><b>جدیدترین اس ام اس و جمله های عاشقانه شهریور 91</b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7304696662/ovee_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></div> text/html 2012-09-28T20:22:13+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین جوک و اس ام اس پ ن پ http://smsup.mihanblog.com/post/359 <div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif">جدیترین جوک و اس ام اس پ ن پ خنده دار سال 91</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7156429672/sms_pa_na_pa_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2012-09-28T18:55:13+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه آذری با ترجمه فارسی http://smsup.mihanblog.com/post/358 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اس ام اس و جمله های عاشقانه آذری با معنی فارسی</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7257219351/l80_smsup_mihanblog_com.jpg" alt="اس ام اس عاشقانه آذری با ترجمه فارسی"></b></font></span></div> text/html 2012-09-18T09:21:10+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه خارجی انگلیسی با معنی فارسی http://smsup.mihanblog.com/post/356 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اس ام اس و جمله های عاشقانه خارجی انگلیسی با معنی فارسی</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7503780000/1277_smsup_mihanblog_com.jpg" alt="اس ام اس عاشقانه خارجی انگلیسی با معنی فارسی"></b></span></font></div> text/html 2012-09-16T12:41:04+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس و پیامك عاشقانه تركی با معنی فارسی http://smsup.mihanblog.com/post/355 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اس ام اس و پیامك جدید عاشقانه تركی با معنی فارسی</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7174660000/love_sms_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></font></span></div> text/html 2012-09-13T18:03:32+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عربی عاشقانه با ترجمه فارسی http://smsup.mihanblog.com/post/354 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اس ام اس و جمله های عربی عاشقانه با ترجمه فارسی</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7499539672/arabi_smsup_mihanblog_com.jpg" alt="اس ام اس عربی عاشقانه با ترجمه فارسی"></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div> text/html 2012-09-12T16:00:04+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین زیباترین و قشنگ ترین جمله و اس ام اس دلتنگی http://smsup.mihanblog.com/post/353 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>زیباترین و قشنگ ترین جمله و اس ام اس دلتنگی</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7498404080/sms_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></font></span></div> text/html 2012-09-12T11:05:45+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه شهریور 91 http://smsup.mihanblog.com/post/343 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>جدیدترین اس ام اس عاشقانه شهریور 91</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7162675913/sms_asheghane_smsup_mihanblog_comjadid.jpg" alt=""></b></font></span></div> text/html 2012-09-11T09:16:48+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین زیباترین اس ام اس های عاشقانه جدید http://smsup.mihanblog.com/post/352 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>زیباترین اس ام اس ها و جملات عاشقانه سال 91</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7257219351/l80_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></font></span></div> text/html 2012-09-10T15:59:48+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین پیامك زیبا و عاشقانه جدید روز http://smsup.mihanblog.com/post/351 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>پیامكهای زیبا و عاشقانه جدید روز</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7176466020/208608_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></div> text/html 2012-09-09T08:33:47+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین بهترین اس ام اس های جدید عاشقانه http://smsup.mihanblog.com/post/350 <div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بهترین اس ام اس های جدید عاشقانه سال 91</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7151947090/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></span></font></div> text/html 2012-09-08T10:15:44+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس فوق العاده عاشقانه و زیبا http://smsup.mihanblog.com/post/349 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اس ام اس و جمله های فوق العاده عاشقانه و زیبا احساسی</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7146832682/01_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></font></span></div> text/html 2012-09-07T12:33:12+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس و جمله عاشقانه برای همسر http://smsup.mihanblog.com/post/348 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اس ام اس و پیامك عاشقانه برای همسران</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7493150963/smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></font></span></div> text/html 2012-09-05T06:56:17+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین جوك و اس ام اس غضنفری خنده دار http://smsup.mihanblog.com/post/347 <div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">جوك و اس ام اس غضنفری خنده دار&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7490985050/sms_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div> text/html 2012-09-03T21:24:56+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه خیلی قشنگ و جدید http://smsup.mihanblog.com/post/346 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>لیست اس ام اس عاشقانه خیلی قشنگ و جدید</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7241364729/lovesms_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></font></span></div> text/html 2012-08-25T15:03:13+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس دوست دارم خیلی زیاد عاشقانه http://smsup.mihanblog.com/post/345 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اس ام اس جدید دوست دارم خیلی زیاد عاشقانه</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7304696662/ovee_smsup_mihanblog_com.jpg" alt="اس ام اس دوست دارم خیلی زیاد عاشقانه"></b></font></span></div> text/html 2012-08-23T18:12:10+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس های خنده دار شهریور 91 http://smsup.mihanblog.com/post/344 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اس ام اس های خنده دار و شاد جدید شهریور 91</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7160385157/sms_khandedar_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></font></span></div> text/html 2012-08-21T11:08:52+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین گلچین اس ام اس.انواع اس ام اس جالب.اس ام اس جدید http://smsup.mihanblog.com/post/342 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>گلچین اس ام اس.انواع اس ام اس جالب.اس ام اس جدید</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7151913759/sarekari_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></font></span></div> text/html 2012-07-28T16:08:04+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین جمله های کوتاه عاشقانه و زیبا http://smsup.mihanblog.com/post/341 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>جمله های کوتاه عاشقانه و زیبا سال 91</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7171651505/love_earth_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></div> text/html 2012-07-26T10:54:07+01:00 smsup.mihanblog.com ادمین اس ام اس عاشقانه تابستان 91,انواع اس ام اس عاشقانه http://smsup.mihanblog.com/post/340 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>جدیدترین اس ام اس و پیامك عاشقانه تابستان 91</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7146851391/pPJ12344oja_smsup_mihanblog_com.jpg" alt=""></b></font></span></div>