لیست بهترین اس ام اس های تلگرامی عاشقانه 2016


لیست بهترین اس ام اس های تلگرامی عاشقانه 2016


ســاعت عاشــقی

فقط چشــم هایت را ببند و

نفس بکــش . . .

لمس نفس هایت ضربان قلبم را

به شمــاره میاندازد

تو آرام آرام نفس بکش

من لحظـه لحظـه دیـوانه ات میشوماین روزها هوای مرا نداری ، خفه نمیشوی ؟ بی هوای من !

راستش را بگو در زندگی قبلیت
یک لیوان شیر نسکافه ی داغ نبودی؟
تلخ شیرین گرم و خواستنی
و به شدت آرام بخش….
دوری پایان عشق نیست لطیف ترین غم دنیاست!
ازم دوری ولی در قلبمی
کارَت که با من تمام شد ، پرت کن بیرون مرا . . .
راحت ترم …
تا بگویی دوستت دارم . . به دروغ . . .

احساس است…
مزرعــــه که نیست
هـــــی شخـــمش میـــــزنی لعنتــــــی…!