سری جدید انواع اس ام اس عاشقانه جدید و زیبا مرداد ماه 1392

اس ام اس عاشقانه جدید و زیبا مرداد ماه 1392همینکه ازکنارم رد شوی کافیست!!!
مرابه آرامش میرساند...
حتی برخوردسایه هایمان.
من دیوانه نیستم
فقط کمی تنهایم
همین !
چرا نگاه میکنی ?!
تنها ندیده ایی ?!

به من نخند !
من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم
او رفت !
حالا تنهایم !
تنها ندیده ای ??
در انتهای کوچه ایستاده ام . . .
می بینی انتظار می کشم . . .
نترس قدم بردار به سمتم بیا . . .
دستانم را گرم نگه داشتم وا3 ب اغوش کشیدنت . . ... 


عشق هیچ مرگی نمی شناسد، عشق بر مرگ غلبه می کند. عشق مرزهای زمان را فتح می کند.

 
وقتی قرار شد من بیقرار تو باشم، ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی!
 


عاشقی مقدور هر عیاش نیست، غم کشیدن کار هر نقاش نیست.
 


یه بار دیگه بگو آره ، نگو سخته چه دشواره، به پای قلب سرد تو، شدم مجنون و آواره.
 


گاهی خیال می کنم از من بریده ای، بهتر زمن برای دلت برگزیده ای، از من عبور می کنی و دم نمی زنی، تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای.
 

 
در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش "علف هرز" و "گل سرخ" یکیست.همینکه ازکنارم رد شوی کافیست!!!
مرابه آرامش میرساند...
حتی برخوردسایه هایمان.در انتهای کوچه ایستاده ام . . .
می بینی انتظار می کشم . . .
نترس قدم بردار به سمتم بیا . . .
دستانم را گرم نگه داشتم وا3 ب اغوش کشیدنت . . ... وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست<> گاه نگاه است و گاه سکوت ...