اس ام اس و جمله های عاشقانه خارجی انگلیسی با معنی فارسی

اس ام اس عاشقانه خارجی انگلیسی با معنی فارسی

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never
عشق من برای تو یک سفر است شرو ع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد
.......
....
اس ام اس عاشقانه خارجی با معنی
....
........
پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد
no matter what the question is love is the answer
.......
....
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه
....
........
I love you, not only for what you are, But for what I am when I am with you.

دوستت دارم نه برای آنچه که توهستی، بلکه برای آنچه من هستم وقتی تو با منی
.......
....
اس ام اس عاشقانه مهر ماه 91
....
........
The one who loves least controls the relationship.

در عشق فردی که کمتر عاشق است، رابطه را کنترل می کند
.......
....
اس ام اس عاشقانه انگلیسی با متن فارسی
....
........
There is no remedy for love than to love more.

درمانی برای عشق وجود ندارد مگر بیشتر عشق ورزیدن

–Henry David Thoreau
.......
....
اس ام اس های عاشقانه ی انگلیسی
....
........
Love is not in our choice but in our fate.

عشق را نمی توانیم انتحاب کنیم بلکه در سرنوشت ما نوشته شده است
.......
....
اس ام اس های عاشقانه به زبان انگلیسی 2012
....
........
You are like the sunshine so warm,
you are like sugar, so sweet... you are like you...
and that's the reason why I love you!
تو مث نور خورشید هستی خیلی گرم.. تو مث شکرهستی خیلی شیرین
تو مث خودت هستی ..
و دقیقا به همین خاطره که من دوستت دارم
.......
....
شعر عاشقانه انگلیسی
....
........
What I feel for you,is really true.
You got to know,I need you so.
When you are gone,I can't go on.
Can't you see, that you are the only one for me?
هر احساسی که من به تو دارم کاملا واقعی هست و باید بدونی که من به تو احنیاج دارم
اگه بری من دیگه نمیتونم ادامه بدم..
آیا نمیتونی ببینی که تو تنها عشق منی؟؟
.......
....
اس ام اس های عاشقانه انگلیسی با ترجمه
....
........
Message:some text missing
Sender:Name Missing
Number Missing
Sentate missing
Missing U a lot thats y
everything is missing….
پیام : متن پیام از دست رفته
فرستنده : نام فرستنده مشخص نیست
تاریخ ارسال : تاریخ ارسال معلوم نیست
دلم واسه ی تو خیلی تنگ شده واسه ی همینه که همه چیز گم شده و از دست رفته!
.......
....
جمله و متن عاشقونه انگلیسی
....
........
softly d leaves of memories wil fal,
i’ll pick them up & gather them all,
coz 2day, 2moro & til my life is through
i’ll cherish having sum1 like u!
برگ های خاطره ها به آرامی میریزن
و من بلندشون میکنم و اونها رو گرد هم میارم
چون امروز، فردا و تا وقتی که زندگی من ادامه داره
بخاطر داشتن شخصی مثل تو خوشحال خواهم بود
.......
....
جدیدترین اس ام اس عاشقانه انگلیسی
....
........
I m on a mission:
Misson 2 avoid u,
2 forgetu, 2 get rid of u,
2 not 2 talk 2u or meet u,
in short….
MISSION IMPOSSIBLE!!
من در یک ماموریتم
ماموریتی برای دوری از تو
ماموریتی برای فراموش کردنت و فرار کردن از دستت
که باهات صحبت نکنم و تورو نبینم
در یک کلام :
ماموریت غیر ممکن!!!
.......
....
پیامك و مسیج به زبان انگلیسی
....
........
D smallest word is I,
the sweetest word is LOVE
and the dearest person
in the world is U.
tats y I Love You..
i (من) کوتاه ترین کلمه ی دنیاست
شیرین ترین کلمه ی دنیا عشقه (LOVE)
و عزیز ترین شخص در دنیا تو هستی(you)
واسه همینه که دوست دارم(I love you)