اس ام اس و جمله های عربی عاشقانه با ترجمه فارسی

اس ام اس عربی عاشقانه با ترجمه فارسی
اذا حبک یسیر الموت اموت و بیدک ادفنی و اکتب عل الگبر مظلوم مات و ماشبع منی
----------------------------
اگر عشق تو مرگ باشه میمیرم و با دستت منو دفن کن و روی قبرم بنویس مظلوم مرد و ازمن سیر نشد
.......
....
اس ام اس عربی تركی عاشقانه
....
........
لوراح عطر الورد عطرک یظل ایفوح لو طال بینه البعد ساکن تظل بلروح
----------------------------
اگه عطر گلها از بین بره عطر تو همیشه هست اگه مسافت و دوری مان دارز شد همیشه درقلب من میمونی
.......
....
اس ام اس زبان عربی
....
........
عینیا بتحبک وقلبى بیحبک وحضنى بیضمک
----------------------------
چشمانم تو را دوست دارند , قلبم عاشق توست ,
 آغوشم تو را می پرستد و آرزو دارد که تو را در خود پنهان نماید
.......
....
پیامك عاشقانه عربی با ترجمه
....
........
مش هاممنی الدنیی كلا وانت حدی
مش همی هنی شو بدون
بعرف شو بدی
بدی حبك أكتر بعد
----------------------------
دنیا برایم هیچ اهمیتی ندارد وقتی تو در کنارم هستی
برایم اهمیت ندارد که انها چه میخواهند میدانم
که من چه میخواهم
میخواهم که تو را بیشتر از این دوست داشته باشم
.......
....
جملات عاشقانه و قشنگ عربی
....
........
بدی أعطی عیونک وعد
رح نبقى دایماً لبعض
لولا بوکرا ترکنا بعض
هی أکبر غلطة
مکتوب علینا نشتاق
للحب الهنی
تیخلص عمر الأشواق
تتفنى الدنی 
----------------------------
میخواهم به چشمانت وعده بدهم که ما همیشه برای هم 
خواهیم بود حتی اگر فردا یکدیگر را ترک کنیم
و این بزرگترین اشتباه است
سرنوشت ماست که همیشه در اشتیاق چنین عشقی باشیم
تا شور عشق به پایان برسد
تا دنیا به پایان برسد
.......
....
مسیج sms عربی
....
........
تگعد تگوم الناس تحچی ابجمالک
وتسکر تطیح ابساع لو مر خیالک
----------------------------
مردم در جمع و در خیابان از زیبایی تو صحبت میکنند

وهنگامی که سایه ای از تو ببینند مستانه به زمین می افتند
.......
....
اشعار شعرهای عاشقانه عربی
....
........
انت الحب اللی بکانی

نسانی حالی نسانی

یا منشف دمی بعروقی

اوعى تنسانی
----------------------------
تو آن عشقی هستی که باعث گریستن من شد

و باعث شد که من حال خود را فراموش کنم

ای کسیکه باعث خشک شدن خون در رگهایم شده ای

مواظب باش که لحظه ای من را فراموش نکنی
.......
....
اس ام اس عشقولانه عربی
....
........
کلش کرهت الروح والموت اریده چه شوفت الاحباب صارت بعیده
----------------------------
کاملا از خودم متنفر شدم و مرگ رو میخام چون دیدن عزیزان دور شدم