اس ام اس و پیامك جدید فاز بالا و معنا دار زیبا


انسانها گاهی آنقدراحمقند که مثل عروسکهای خیمه شب بازی روزی هزار بار
دستهای خود را بر سر میرسانند ولی نخهایی را که از آن اویزانند را نمی یابند . . .پست ترین آدما کسایی هستن که
به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی … 

.


قیافه ام تابلو شده بود !
گفتن : چی میکشی ؟
گفتم : زجر !
گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟
گفتم : زندگی … !

.

چقدر جالب 
تو لحظه های داغونی فقط یه نفر میتونه آرومت کنه

.

همیشه فکر کن تو یه دنیای شیشه ای زندگی میکنی.
 پس سعی کن به طرفه کسی سنگ پرتاب نکنی 
چون اولین چیزی که می شکنه دنیای خودته

.

دروغ مثل برف است ، که هرچه آنرا بغلتانند بزرکتر میشود . . .

.

موفقیت ، یک درصد نبوغ ، ۹۹ درصد زحمت کشیدن است . . .

.

اگر مثل گاو گنده باشی،میدوشنت، اگر مثل خر قوی باشی،
بارت می کنند، اگر مثل اسب دونده باشی،سوارت می شوند....
 فقط از فهمیدن تو می ترسند. " دکتر علی شریعتی

.

چشمان تو حروف را، بی استفاده می کنند! کافی است نگاه کنی

.


حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است
زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است . . .
فردریش نیچه

.

به ستاره ها نگاه کن،به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند
چون چشمکشون از روی عشق نیست از روی عادته . . .