اس ام اس و پیامكهای جدید عاشقانه و احساسی اسفند 90


دلم بی لبت نای ماندن ندارد / لبم بی دلت جای خواندن ندارد 
 بی لب و بی دل ، توان بود ولی / سرم بی تبت پای ماندن ندارد


دلم بی لبت نای ماندن ندارد / لبم بی دلت جای خواندن ندارد 
 بی لب و بی دل ، توان بود ولی / سرم بی تبت پای ماندن ندارد .
..
..
..
..
کسی چه میداند که امروز چند بار فرو ریختم ، از دیدن کسی که تنها لباسش شبیه تو بود .
..
..
..
..
با اینکه ازم دوری اما هر وقت دستمو میزارم رو قلبم ، میبینم سر جاتی !
..
..
..
.. 
زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم . . .
..
..
..
..
من تو را هنوز مثل تمام شدن مشق شبم دوست دارم
..
..
..
..
تو را ای گل کماکان دوست دارم / به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی کجا باشم مهم نیست / تو را تا زنده هستم دوست دارم
..
..
..
..
تقدیم به کسی که رفت و مرا در آغوش تنهایی ، تنها گذاشت . . .
..
..
..
..
محبت بر خلایق انتهای سادگیست / مردی و مردانگی آخرش آوارگیست . . .
..
..
..
..
کاش پرده میدانست تا زمانی که پنجره باز است ، فرصت پرواز دارد . . .
..
..
..
..
آرام بخوان ، چون اهسته نوشتم / با دل بخوان ، چون با دل نوشتم

دوستت دارم . . .