اس ام اس و پیامک دوستت دارم جدید عاشقانه


خیال شعبده بازی دارم ، تو رفته ای و پیش منی هنوز !
..
..
..
..
تخت سیاه قلب من پر از نوشته های توست
نیمکت چوبی دلم واسه همیشه جای توست
..
..
..
..
خنده را معنی ز سر مستی نکن ، آنکه می خندد غمش بی انتهاست
..
..
..
..
عادتم داده خیال تو كه تنها نشوم
یاد من هم نكنی باز به یادت باشم
..
..
..
..

ای کاش قطره اشکی بودم که بر گونه هایت ، می زیستم تا بدانی چقدر دوستت دارم
..
..
..
..
باهات میام نفس نفس / تو آسمان توی قفس / از اول تا آخرش / دوستت دارم همین و بس
..
..
..
..
کاش واژه ی حقیقت آنقدر با زبان ما صمیمی بود که برای بیان کردن دوستت دارم ، نیاز به قسم خوردن نبود
..
..
..
..
غریبانه در سکوت سهمگین نامت را بر حاشیه ی قلبم حک کردم تا با هر ضربانش بگویم دوستت دارم ، هیچوقت تو و محبتهایت را از یاد نمی برم
..
..
..
..
خواستم از عشق برات بگم گفتم می دونی ، خواستم از غم برات بگم گفتم می دونی ، حالا از ته قلبم می گمدوستت دارم چون نمی دونی
..
..
..
..
دست من گیر که این دست همان است که من / بارها در غم هجران تو بر سر زده ام . . .
..
..
..
..
اگرچه قلبم برای بودن کوچک است / اما برای همیشه مهمان این خانه کوچک باش . .