خلوت نشین غم شدم،غمخوار نا پیدای من/اغوش گرمت جای من اره تویی دنیای من. 

بیاای بهترین درمان قلبم/مداواکن غم پنهان قلبم/قسم برخالق دلهای عاشق/ توهست اخرین سلطان قلبم .

..

..

..

..

همانقدر که ستاره هست اگر ماه بود بازم این اسمون بی تو سیاه بود.

..

..

..

..

تبسم تو تجسم تمام خوبی هاست

به تبسمت سوگند كه شاد بودنت آرزوی ماست ...

..

..

..

..

میدونی چرا خدا به همه دو تا دست،دوتا پا،دوتا چشم داده،اما یه دونه قلب داده؟برای اینکه بگردی،اون یکیش رو پیدا کنی.

..

..

..

..

دریا باش تا بعضی ها از بودن با تو لذت ببرند و بعضی ها مثل من که لیاقتت رو ندارند در تو غرق شوند.

..

..

..

..

الهی مورچه گازت بگیره

,الهی شامپو بره توچشات,الهی توخواب

جیشت بگیره...اگه فراموشم كنی!!!!

..

..

..

..

خلوت نشین غم شدم،غمخوار نا پیدای من،اغوش گرمت جای من اره تویی دنیای من.

..

..

..

..

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام...*با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد...*

..

..

..

..

من بیادت اه را بر روی غم حک میکنم،تا بدانی انتظار دوست یعنی اوج عشق و ازدواج.

..

..

..

..

حلالم کن اگه دوری اگه دورم اگه با گریه میخندم حلالم کن که مجبورم نگو عادت کنم بی تو که میدونی نمیتونم که میدونی نفسهامو به دیدار تو مدیونم.

..

..

..

..

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گل دیگه، دوستی رو از ماهی یاد گرفتم که وقتی از آب جدا میشه میمیره.

..

..

..

..

زندگی قانون باور ها و لیاقتهاست،همیشه باور داشته باش که لایق بهترینهایی.