به علت بارش بی وفایی! جاده عشق لغزنده است,لطفا بامحبت حركت كنید..  

ی ن م ب ل ق ر د ه ش ی م ه!!!خودتو اذیت نکن از چپ بخون

..

..

..

..

میدونى درخت به كلاغ چی گفت؟

گفت: هرقدرمیخوای نوكم بزن ولی در سرماى زمستون تنهام نگذار...

..

..

..

..

درغریبانه ترین لحظه های خویش چشمهایم راتقدیم تومیكنم تابه دوستیمان شك نكنی.

..

..

..

..

تنها برنامه ای كه تكرارش آرزوی من است پخش زنده نگاه توست .

..

..

..

..

بهترین آرزوها را برایت

دست فرشته سپرده ام

نگاهت به آسمان باشد

دنیا رابرایت شاد شاد

آرزومندم من هم دوست دارم عزیزدلمی

..

..

..

..

این رو نباید بگم ،ولى شما یه عیب خیلى بزرگ دارىد ، اونم اینه كه:

_

_

_

_

_

_

نمیشه دوستت نداشت

..

..

..

..

زندگى با صدا شروع میشه اما بىصدا تموم میشه،عشق باترس شروع میشه با اشك تموم میشه دوستى واقعى هر جا شروع بشه هیچ موقع تموم نمیشه.

..

..

..

..

عادتم داده خیال تو که تنها نشوم یاد من هم نکنی باز به یادت هستم.

..

..

..

..

قسم به فصل هستی.به بلندی وپستی.به زمینی که نشستی.عزیزمن توهستی

..

..

..

..

فکرنکن مسافری ومن فقط راه عبورم،تکیه کن به من عزیزم،من همون سنگ صبورم

..

..

..

..

هرقطره اشك نشان دل شكستگی است هرسكوت نشان تنهایی وهرلبخندنشان مهربانیست وهراس ام اس نشان دلتنگی من برای توست.

..

..

..

..

اتل متل مرغانه می دل تره حیرانه اشپل وشوركولی مره كوشه تی دوری

..

..

..

..

هروقت خواستى ببینى كسى دوستت داره توى چشماش زل بزن تاعشقو توى چشاش ببینى اگه نگات كردعاشقته اگه خجالت كشیدبرات مىمیره اگه سرشوانداخت پایین ویه لحظه رفت توفكربدون كه بدون تومى میره