با بزرگترین عشق ، در کوتاه ترین جمله ، روی لطیف ترین گل می نویسم... بیادتم . 
تقدیم به کسی که عمرش وفاست قلبش صفاست چشمانش زیباست ورفاقتش بی همتاست

..

..

..

..

کیست که غربت رفته رایاد کند،دل غربت زده راشادکند،من نوشتم این سخن ازبهردوست،تابداند این دلم درفکراوست

..

..

..

..

دستمال خیس آرزوهایم رافشردم همین ۴قطره چكید :

زنده

باد

رفیق

بامعرفت

..

..

..

..

من به جرم باوفایی این چنین تنهاشدم، چون ندارم همدمی بازیچه دلهاشدم...

..

..

..

..

 

مات به حرکتی میگن که شاه با اون عظمتش نمیتونه کاری کنه،مات مرامتم.

..

..

..

..

اتل متل دلبرك،دلم برات زده لك،چه باپیام چه باتك به یادتم عسلك!دوست دارم بانمک.=

..

..

..

..

زندگی کن ولی اسیرنشو.عاشق شوولی دیوونه نشو.دوست دارم ولی لوس نشو.

..

..

..

..

سه شمع رادرتاریكى روشن میكنم!یكى براى بودنت،یكى براى دیدنت،یكى براى بوسیدنت،هرسه راخاموش میكنم براى درآغوش كیشیدنت!

..

..

..

..

انواع بوسه ؛روى بازویعنى رفاقت،روی پیشانى یعنى دلدارى،روى لب عشق!كدوم روبهم میدى؟؟؟؟؟؟؟؟؟

..

..

..

..

مارایک دل ازخوبان جدانیست،ولی صدحیف خوبان راوفانیست،به دوستان دل سپردن کارسهل است،زدوستان دل بریدن کارمانیست

..

..

..

..

ازعشق تومن جوجه خروسم، قدقدبكنى لبتومی بوسم

..

..

..

..

زندگی مانند گیتاریست كه گاهی نوای غمگین می نوازد و گاهی نوای شادی , امیدوارم كه گیتار زندگیت همواره بندری بنوازد.