سلام من به محرم, محرم گل زهرا
به لطمه های ملائک, به ماتم گل زهرا
بازدلم غم گرفت دوباره ماتم گرفت
ماه محرم آمد تمام عالم گرفت

..

..

..

..

دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود
دلها همه آماده ی پرواز شود
با بوی محرم الحرام تو حسین

ایام عزا و غصه آغاز شود

..

..

..

..

سلام من به محرم, محرم گل زهرا
به لطمه های ملائک, به ماتم گل زهرا

..

..

..

..

بر سینه ی من نوشته بین الحرمین