زنده شد خنده دوباره به نوای پَ نَ پَ / دل ما شاد شد از خاطره های پَ نَ پَ 
زنده شد خنده دوباره به نوای پَ نَ پَ 
دل ما شاد شد از خاطره های پَ نَ پَ 

هرکسی هر سخنی داشت برایت بنوشت 
ذهن ما باز شد از ذهن رسای پَ نَ پَ 

با صدای تو به لبخند کمی راضی شد 
دل غمگین و صدایم به صدای پَ نَ پَ 

پیچ ها مانده و درمانده شدند از هنرت 
خودمانیم ! همه افتاده به پای پَ نَ پَ 

نمره دادی به همه ، لایک زدی پست مرا 
اگــرم لایک نخوردم به فدای پَ نَ پَ 

هرکه زوری زد و خلاقیتی حاصل کرد 
همه را ریخت به عشق تو ، به پای پَ نَ پَ 

شعر ناقابلی از عقلِ کمم بیرون زد 
نامه ای ساده زدم باز برای پَ نَ پَ