دلم نمیاد اذیتت کنم، آخه خدا گفته با حیوانات مهربان باشید!دختر غضنفر بچه دار نمیشده ، هرچی دوا درمون میکنن جواب نمید

آخرش شوهرش میدن !

.

.

.

اگه یه روزی خر گازت گرفت ناراحت نشو

چون آدرس بهترین چغندر دنیا رو بهش دادم !

.

.

.

دلم نمیاد اذیتت کنم، آخه خدا گفته با حیوانات مهربان باشید!

.

.

.

مشترک گرامی : یاد آور میشود که sms   فقط برای خواندن نیست

گاهی هم میشود پاسخ داد !

.

.

.

تو در کودکی اونقدر مهربون بودی که حتی به گل های قالی هم آب میدادی!!!

.

.

.

یکی نذر کرده بوده که هزارتا صلوات بفرسته میره دم ورزشگاه آزادی میگه همگی صلوات

.

.

.

اگه ۸ لایه ایزوگامت کنن بازم معرفت ازت چیکه میکنه…!!

.

.

.

بازم مرام آهن, یه مدت که خبرشو نگیری خودش زنگ میزنه !

.

.

.

اندازه ۱۰۰گرم شیشه دوست دارم! زیادنیست ولی حکمش اعدامه !

.

.

.

سیکار با اینکه میدونه آخر زیر پات له میشه بازم تا آخرش باهات میسوزه , سیکارتم رفیق

.

.

.

باهات میام نفس نفس تو آسمون توی قفس از اولش تا آخرش دوست دارم همین و بس .