دلم پیش رخ ناز تو بند است / ندانم قیمت ناز تو چند است 
 نمایی گر به قلب من نگاهی / به دل گویم که بخت من بلند است .


روزها رفت ولی یاد تو کمرنگ نشد / سال ها رفت و دل ساده ی من سنگ نشد 
ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود / نامت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نشد .
.
.
.
.
عشق از هر گل سرخی دلپذیر تر است ، اما خارهای آن قلب تو را عمیق تر از هر خاری سوراخ می کند .
.
.
.
.
یه قلب ساده از تو / عشق و علاقه از من / فقط و فقط تو گل باش / ریشه و ساقه از من .
.
.
.
.
مترسک اینقدر دستهایت را باز نکن ، کسی تو را در آغوش نمیگیرد ، ایستادگی تنهایی می آورد .
.
.
.
.
پروانه شدم تا که چو پروانه بمیرم / با یاد تو در گوشه ی میخانه بمیرم /
پروانه شدم تا هدف عشق بپویم / آنگاه ببین تا چه غریبانه بمیرم .
.
.
.
.
ردپای نگاهت هیچوقت بر روی خاک پر خاطره ی قلبم پاک نمی شود ،
 حتی اگر باران فاصله ها شب و روز بر سرزمین دلم ببارد .
.
.
.
.
آرزو دارم خورشید رهایت نکند ، غم صدایت نکند ، ظلمت شب سیاهت نکند ،
 و تو را از دل آنکس که تبش در تن توست ، حضرت دوست جدایت نکند .
.
.
.
.
میدونی فرق تو با عشق و زندگی و گل چیه ؟ عشق یک کلمه است اما تو معنی اونی ،
 زندگی اجباره اما تو دلیل اونی ، گل یه گیاهه اما تو عطر اونی .
.
.
.
.
اگر از شبنم چشمت بلور اشک جاری شد / دعایی کن مرا شاید دعای دوست کاری شد .
.
.
.
.
آنان که با فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست ، چرا که جاودانند .
.
.
.
.
موجی از بوسه را بر ساحل دلت میفرستم تا بدانی فراموش نشدنی هستی .
.
.
.
.
آن روز که سقف خانه ها چوبی بود / گفتار و عمل در همه جا خوبی بود 
 امروز بنای خانه ها سنگ شده /دلها همه با بنا هماهنگ شده .
.
.
.
.
گفته بودی گنج در ویرانه هاست / راست گفتی ، چون وجودت در دل ویران ماست .
.
.
.
وقتی لبخند به دنبال جایی برای نشستن است ، آرزو دارم در آن نزدیکی ها باشی .
.
.
.
.
مرا در تاب و در تب می پسندی / برای خاطرم شب می پسندی 
 تهی گشتم که سرشار تو باشم / ولی از غم لبالب می پسندی .
.
.
.
.
آرزویم این است ، در پس این همه دیوار ، با آرزوهایت یک به یک کنی دیدار .
.
.
.
.
کوله بارم بر دوش ، سفری تا ته تنهایی محض ، سازکم با من گفت : هرکجا لرزیدی ، از سفر ترسیدی ، تو بگو از ته دل ، من خدا را دارم .
.
.
.
.
اگه تو کوچه پس کوچه های قلبم گم شدی ، دنبال کسی نباش که بهت آدرس بده ، چون فقط تو اونجایی !
.
.
.
.
گفتی فراموش کردن کار ساده یست ، تو فراموش کن ، من این ساده ها را بلد نیستم