زیارت حرم امن الهی و قبور ائمه بقیع مقبول حق باشد مقدمتان گلباران

چادرنشین عرفات خوش آمدی
بازگشت پروانه کعبه گرامی باد

 

.

.

.

.


کبوتر حرم امن الهی ، حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت ارزومندم

 

.

.

.

.


تلبیه گویان به ندای وحی الهی مقدمتان گرامی

 

.

.

.

.


واقف عرفات و ساعی صفا و مروه قدوم پر برکتتان را به دیده ارج می نهیم

 

.

.

.

.


عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران


.

.

.

.


زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان

 

.

.

.

.


حاجی، رسیدن به معرفت در عرفات مبارک»

 

.

.

.

.

 

ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون تبریک مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق

 

.

.

.

.

 

بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّرو منور وحی ونزول قرآن ، گرامی می داریم .
حجتان مقبول درگاه حق


.

.

.

.


طاعات و عباداتتان قبول ، درجاتتان عالى و انشاءالله این سفر زیارتی براى دنیا وآخرتتان مفید باشد .