لیست اس ام اس های جوك و سركاری جدید

http://smsup.mihanblog.com/
علت سانحه سقوط هواپیما پیدا شد ! 

{ زیتون فامیلا !!!} 

علت سانحه سقوط هواپیما پیدا شد ! 

{ زیتون فامیلا !!!} 
پرواز شماره ۱۴۴ تهران مشهد سالم به زمین نشست ! 

مسئولین در حال برسی علت این حادثه هستند !