مجموعه اس ام اس خنده دار جدید

http://smsup.mihanblog.com/

شاد بروید و شاد روان برگردید ! 

(روابط عمومی هواپیمایی ایران) 
من مورچه ای رو مسخره می کردم که سال ها عاشق یک تفاله ی چایی بود 

خودم رو فراموش کردم که زمانی عاشق آشغالی بودم که فکر می کردم آدمه ! والدین گرامی 

اینقدر نگین 

“وقتی ما سن شما بودیم این جورخوب بودیم، اون جورخوب بودیم” 

مادر بزرگ ها دهن لق تر از چیزین که فکر می کنین ! با عشق به من به من خیانت کردی 

دل دادم و تو رد امانت کردی 

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی 

هر دو قلمت خورد اگر برگردی ! آتش بگیره ایرانسلم که کرد خارم 

خواستم زنگ بزنم هیچ شارژ ندارم ! چند سال بعد : 

پسرم شما یادتون نمیاد ما یه زمانی آبگوشت رو با نون میخوردیم ! 


غضنفر و اهالی شهر غضنفر اینا برای پیوستن به مختار عازم کوفه شدند ! شاد بروید و شاد روان برگردید ! 

(روابط عمومی هواپیمایی ایران) به غضنفر میگن فامیلی دکترت چیه ؟ 

میگه : ترابی 

میگن اسمش چیه ؟ 

میگه : فیزیو ! 

هرکس که نداند و نداند که نداند/ در جهل مرکب ابدالدهر بماند 

هرکس که نداند و نخواهد که بداند/ حیف است چنین جانوری زنده بماند می دونی شباهت تو با گل چیه؟ 

هر دو تون عشقین با این تفاوت که گل عشق زنبور عسله ولی تو عشق مگس!